Din və siyasət » Yahudilərin Azərbaycan xalqı üçün səssiz referendumu

Yahudilərin Azərbaycan xalqı üçün səssiz referendumu

Azərbaycan kimi əhalisinin əksəriyyəti şiə-müsəlman olan bir ölkə ilə əlaqə qurmağı, sionist rejim özü üçün bir müvəffəqiyyət hesab edir. Bu vəziyyəti beynəlxalq arenada loyallaşdırmaq, İsrailin leqitimliyinin önündə duran maneələri aşmağa yardım edə bilər.

Din və siyasət » İmam Musa Sədrin son müsahibəsi

İmam Musa Sədrin son müsahibəsi

Küveytin "ən-nehzət" qəzeti, 1978-ci ilin sentyabrında, Musa Sədrdən aldığı çox önəmli və məşhur müsahibəni çap edir. Bu müsahibə, həmin ilin 30 avqustunda Liviyanın paytaxtı Trablosda "Əş-şati" otelində , onun oğurlanması bir gün qabaq alınmışdır.

2 səhifədən 112»