Müxtəlif məsələlər » Ğina

Ğina

Ğina mövzusu həmişə olduğu kimi günümüzdə də gündəmi ən çox zəbt edən aktual mövzulardan biridir. Xüsusilə, son dövürlərdə demək olar ki, həyatımızın hər bir sahəsində müsiqiylə rastlaşdığımız üçün bu mövzunu yenidən obyektiv araşdırmaya tabe tutmaq zərurəti yaranır. Mövzu barədə tarix boyu din alimlərimizin ortaya qoyduğu görüşlərlə tanış olmaq önəmlidir. 

Müxtəlif məsələlər » Fiqh-üsulu kitablarında müzakirə olunan “təcərri” və “inqiyad” qaydalarının izahı və bu qaydaların doğurduqları məntiqi nəticələr

Fiqh-üsulu kitablarında müzakirə olunan “təcərri” və “inqiyad” qaydalarının izahı və bu qaydaların doğurduqları məntiqi nəticələr.

Fəqihlərimizin fiqh-üsulu elmində müzakirə etdikləri önəmli mövzulardan biri də “yəqin” (القطع) mövzusudur. Bu mövzu müxtəlif cəhətlərdən təhlil edilir. Həmin cəhətlərdən biri də bir insanın hansısa nəsnənin haram olmasına dair yəqin halında olmasına baxmayarq həmin işə mürtəkib olması barədədir.

Müxtəlif məsələlər » Aşura günü oruc tutmağın hökmü

Aşura günü oruc tutmağın hökmü

Aşura günü oruc tutmağın hökmü barəsində məzhəblər arasında fərqli fikirlər mövcuddur. Әhli-sünnə məzhəbləri arasında olan yayğın görüşə əsasən Aşura günü oruc tutmaq müstəhəbdir. Çünki bu günün mislində Allah təala Bəni İsrail qövmünə Fironun zülmündən qurtuluş nəsib etdiyi üçün bayram və şadlıq əlaməti olaraq islam peyğəmbəri bu gün oruc tutmağı tapşırmışdır.

Müxtəlif məsələlər » “Qazi”lik məqamı barədə iki fərqli rəy

“Qazi”lik məqamı barədə iki fərqli rəy

Əbu Xədicədən nəql olunan hədisdə İmam Sadiq şiələrə göstəriş verir ki, yaranan çətinliklər zamanı öz aralarından dindən agah olan bir nəfəri seçib ona müraciət etsinlər, daha sonra həmin şəxs barəsində “Mən onu sizlər üçün Qazi təyin etdim” deyir.

Müxtəlif məsələlər » “Risalə” adlı əhkam kitabı bir nəfərin ictihadı üçün şərtdirmi?

“Risalə” adlı əhkam kitabı bir nəfərin ictihadı üçün şərtdirmi?

Düşmən muzdurları olduqlarından və ya avamlığından və savadsızlığından “özü də bilmədən” xain dəyirmanını sulayanlar cəmiyyətimizdə də az deyil. Belələri xaincəsinə fitnə yaradır, digərləri isə bu yalan məlumatların təsirinə düşərək araşdırmadan bu fitnəni təbliğ edirlər. Zahirdə böyük iddialı görsənsələr də, məsələyə kökündən xəbərdar olan insanlar üçün, bu iddiaların nə qədər cahilanə və gülünc olduğu göz önünə çıxır.