Din və siyasət » İmam Hüseynin (ə) Mina xütbəsi - Dinini satan "alimlərə"

İmam Hüseynin (ə) Mina xütbəsi - Dinin satan

                                                                                                                    Bismillahir - Rahmənir - Rahim 

İmam Hüseyn (ə) “Mina xütbəsi”ni Müaviyənin ölümündən iki il əvvəl, h.q. təqvimi ilə 58-ci ildə İslam dininin tanınmış və nüfuzlu insanlarının, alimlərinin qarşısında edib.

Bu xütbə ilk növbədə orada hazır olan, xalq arasında ibadəti və təqvası ilə tanınan, din alimləri kimi məşhur olan, Həcc mərasimində iştirak edəcək 200 nəfər səhabəyə və onlardan əlavə 800 nəfər tabeinə, ikinci növbədə isə müxtəlif dövrlərdə yaşayan bütün İslam alimlərinə ünvanlanıb.

Bu xütbə mövzu olaraq iki hissədən ibarətdir və ilk hissədə zamanın zalım hökumətini tanıtdırmaqla yanaşı, hakimiyyətə həqiqi ləyaqəti olan Əhli- Beyti (ə)  tanıtdırır. Oxuyacağınız ikinci əsas hissədə isə bu günün özündə də əhəmiyyətinə varılmayan pis işlərdən çəkindirmək və yaxşı işlərə dəvət məsələsini açıqlayır, ardınca isə bütün bu problemlərin, fəsadların əsl kökünü açıqlayaraq din alimlərinə müraciət edir və onları danlayır.

Xütbənin birinci hissəsinin ikinci hissəsi ilə İmam Hüseyn (ə) tərəfindən eyni vaxtda oxunması dəqiq məlum deyil. Biz burada ikinci əsas hissəni və tərcüməsini siz əzizlərə təqdim edirik:

Fəlsəfə və irfan » Fəlsəfə və irfan elmi puçdurmu?

Fəlsəfə və irfan elmi puçdurmu? - Şeyx Vəhid Xorasaniyə rəddiyə

Tanınmış fəqihlərimizdən birinin aşağıdakı məzmunda belə bir sözü var: “İrfan elmi mənim yanımdadır, Mövləvini başdan-ayağa istəyirsinizsə hamısı mənim yanımdadır, harasından istəsəniz sizin üçün deyə bilərəm. Әgər fəlsəfə istəsəniz, “Әsfar” kitabının əvvəlindən tutmuş axırına dək, “varlıq” mövzusundan başlamış “təbiət” mövzusuna dək harasından istəsəniz sizin üçün deyərəm. Amma bunların hamısı puçdur. Hər şey Quran və sünnədədir. Filolsofların səbəb və nəticə arasında var olduğuna inandıqları bənzərlik (sinxiyyət) iddiası yanlışdır. Varlığın təkliyi (vəhdətul-vücud vəl-mövcud) nəzəriyyəsi isə yanlışın yanlışı və küfrdür…”

2 səhifədən 112»