Din və siyasət » Yahudilərin Azərbaycan xalqı üçün səssiz referendumu

Yahudilərin Azərbaycan xalqı üçün səssiz referendumu

Azərbaycan kimi əhalisinin əksəriyyəti şiə-müsəlman olan bir ölkə ilə əlaqə qurmağı, sionist rejim özü üçün bir müvəffəqiyyət hesab edir. Bu vəziyyəti beynəlxalq arenada loyallaşdırmaq, İsrailin leqitimliyinin önündə duran maneələri aşmağa yardım edə bilər.