Müxtəlif məsələlər

Əhli sünnə məzhəbinə atılan iftiraya cavab – Əhli sünnə bütünlüklə namazda “Bismillah”ı tərk edir?

Əhli sünnə məzhəbinə atılan iftiraya cavab – Əhli sünnə bütünlüklə namazda “Bismillah”ı tərk edir?

Bəziləri yanlış mütaliə edərək belə güman edir ki, guya əhli sünnə məzhəbi bütünlüklə namazda “bismillah”ı tərk edir. Halbuki məsələ heç də tamamilə belə deyildir. Sözügedən şəxslər sözlərinə yanlış arqumentlər də gətirirlər ki bu daha da gülünc vəziyyət yaradır. Sözü uzatmadan mövzu ilə əlaqəli şübhə və iradları qeyd edib cavablandıraq.

Ğina

Ğina

Ğina mövzusu həmişə olduğu kimi günümüzdə də gündəmi ən çox zəbt edən aktual mövzulardan biridir. Xüsusilə, son dövürlərdə demək olar ki, həyatımızın hər bir sahəsində müsiqiylə rastlaşdığımız üçün bu mövzunu yenidən obyektiv araşdırmaya tabe tutmaq zərurəti yaranır. Mövzu barədə tarix boyu din alimlərimizin ortaya qoyduğu görüşlərlə tanış olmaq önəmlidir. 

Bütün peyğəmbərlər məsumdurlarmı?

Bütün peyğəmbərlər məsumdurlarmı?

Peyğəmbərlərin məsumluğu (günahsızlığı) mövzusu müsəlmanlar arasında hər zaman öz aktuallığını qoruyan önəmli mövzulardan biridir. Tarix boyu islam alimləri arasında mövzu ətrafında ciddi müzakirələr aparılmış, fərqli görüşlər, nəzərlər ortaya qoyulmuşdur.

5 səhifədən 112345»