Müsəlmanlar üzəridə hökumət və rəhbərlik necə rəhbərə tapşırılmalıdır

Müsəlmanların namusu və canı, onların üzərində rəhbərlik necə insana tapşırılmalıdır? İmam Əli (ə) cavab verir. 

İmam Əli (ə):«Bildiniz ki, müsəlmanların namus, can, qənimət, hökumət və rəhbərlik işlərini xəsis adama tapşırmaq olmaz. Çünki o, onların mallarına həris olar. Həmçinin nadana tapşırmaq olmaz, çünki o da öz nadanlığı nəticəsində onları azdırar. Eləcə də rəhmsiz və zülmkara! Çünki o da öz rəhmsizliyi ilə müsəlmanları möhtac olduqları şeylərdən məhrum edər. Malların bölüşdürülməsini ədalətsiz adama da tapşırmaq olmaz. Çünki o, bir dəstəyə bağışlayar, bir dəstəni isə məhrum edər. Nə də qəzavət edəndə rüşvət alana ki, camaatın hüqüqlarını tapdalayar və haqqı sahiblərinə çatdırmaqda səhlənkarlıq edər və nə də sünnəni tərk edən kəsə ki, ümməti məhvə aparar.» (Nəhcül-Bəlağə, xütbə 131)
Imam Əlinin(ə) sözlərindən biz ümmətin aşağıda qeyd edilərn işlərə ehtiyacı var:

1. Müsəlmanların namusu və canı qorunmalıdır. 
2. Qəniməti ədalətli bölünməlidir.
3. Müsəlmanların hökümət və rəhbərliyə ehtiyacı var.
4. Rəhbərlik də xəsis adama tapşırılmamalıdı, çünki o adam müsəlmanların malını qarət edər, mənimsəyər və s.
5. Rəhbərlikdə olan adam nadan olmamalıdır, yəni dövlət işlərində yetərincə biliyi və dünya görüşü olmalıdır. Çünki əks halda camaatı azdırar.
6. O həmdə rəhmli olmalıdır və zülmkar olmamalıdır. Əks halda müsəlmanları ehtiyac içində qoyar. 
7. Rəhbər həmdə malları ədalətlə bölüşdürməlidir. 
8. Müsəlmanların doğru düzgün qəzavət işlərinə ehtiyacı var və ona görə də bu işə layiqli şəxs təyin olunmalıdır ki o insanların haqqını müdafiə eləsin və rüşvət almasın. 
9. Ümmətin elə bir rəhbərliyə ehtiyacı var ki o onları məhvə aparmasın.

Bir sözlə bu işləri görmək çün müsəlmanların dövlətə ehtiyacı var, öz şəiətlə idarə olunan dövlətlərinə.

Bu bölmədə