İslam höküməti və fəqihin vilayəti

Qeybət dövründə fəqihin vilayəti ümmətin nicat qalasıdır

Qeybət dövründə fəqihin vilayəti ümmətin nicat qalasıdır

Qərb işğalçılıq və müstəmləkəçilik siyasətini yürüdəndən sonra fəal şəkildə müxtəlif xalqları əsarət altına almağa cəhd etdi. Bunun üçün ilk növbədə həmin xalqlar arasında yaşayan “beşinci kolonları”nı fəallaşdırdılar. 

Niyə məhz “İmam Xamenei”?

Niyə məhz “İmam Xamenei”?

Tövhidin (Allahı tək bilməyin) müxtəlif şaxələri var:

Xaliqiyyətdə tövhid, yəni həqiqi və yeganə yaradan Odur.

Rübubiyyətdə tövhid, yəni kainatı və işləri idarə edən yalnız Odur.

İbadətdə tövhid, yəni ibadətə layiq olan varlıq yalnız Odur.

Məhəbbətdə tövhid, yəni sevilməyə layiq olan yalnız Odur.

7 səhifədən 112345»