Yahudilərin Azərbaycan xalqı üçün səssiz referendumu

Azərbaycan kimi əhalisinin əksəriyyəti şiə-müsəlman olan bir ölkə ilə əlaqə qurmağı, sionist rejim özü üçün bir müvəffəqiyyət hesab edir. Bu vəziyyəti beynəlxalq arenada loyallaşdırmaq, İsrailin leqitimliyinin önündə duran maneələri aşmağa yardım edə bilər.

Elxanan Raziel  və Benyamin Natanyaxu
Təl-Əviv bu ikitərəfli əlaqə streotipini zehnlərdə qoruyub saxlamaq üçün, çoxlu təbliğat şoularına əl atır. Hətta israil Azərbaycanla bağlı heç bir məqsədinə çatmasa belə, onlar arasında quru diplomatik əlaqələrin saxlanması sionist rejim üçün böyük əhəmiyyət daşıyır.

Sionizm müxtəlif cəmiyyətlərdə nüfuz etmək üçün o xalqın ictimai kimliyini, ümumi məlumat səviyyəsini, həyat və düşüncə tərzini dərindən öyrənməyə çalışır. Sionist rejimin taktika və strategiyası digər ölkələrə nisbətən Azərbaycan üçün bir az fərqlidir.

İsrail öz məkrli planlarını Azərbaycanda praktikaya keçirmək üçün əsas 3 katoqoriya ilə qarşı-qarşıyadır ki, bunların hər biri üçün xüsusi planlar hazırlayıb. Qeyd etdiyim katiqoriyalar bunlardır:

  1. Sekulyar hakimiyyət
  2. Yahudilər
  3. Komunizmdən sonrakı şiələr

 

a) Azərbaycanın sekulyar hakimiyyəti öz məqsədlərinə çatmaq üçün yahudi lobbisindən istifadə edir və yahudilərlə iqtisadi əlaqələrini çoxaltmağa çalışır. Digər tərəfdən Azərbaycan hakimiyyəti bu ölkədə İranın siyasi nüfuzunu azaltmağa çalışır ki, bu da sionistlərin Azərbaycanın hakim dairələrinin sistemini tamamilə ələ almağa zəmin yaradır.

b) Azərbaycan yahudi icması və ümumilikdə yerli yahudilər, Azərbaycanda sionistlərin planlarının icrası üçün bir vasitə hesab olunurlar. Sionistlərin bu ölkədə bütün ictimai və mədəni proyektləri demək olar ki, xüsusi hazırlanmış yerli yahudi aktvistlər tərəfindən idarə olunur. Tel-əviv dəfələrdə Bakını sionist yahudilər üçün təhlükəsiz yer olduğunu bildirsə də, yahudilərin Azərbaycanın müsəlman-şiə xalqı tərəfindən  dəstəklənməməsi, onları bu ölkədə ümidlərini sekulyar hakimiyyətə və burda milli azlıq olan yahudilərə bağlamağa məcbur edib. Bu fakt isə  sionistlərin Azərbaycandakı legitimliyini ən xırda zərbə ilə məhv ola biləcək hörümçək toru qədər zəif  formalaşıb.

c) Burda komunizmdən sonrakı şiələr dedikdə məqsəd, sovetlər dönəmində mədəniyyətləri bu sistemsən təsirlənməsinə baxmayaraq sovet imperiyası dağıldıqdan sonra zamanla öz dini dəyərlərinə qayıtmağa can atan və qismən bu dəyərləri qaytara bilən xalqdır. Bu dirçəlişi yeni nəsildə daha aydın müşahidə etmək olar. Sionist rejimini ən çox düşündürən və öz çirkin planlarını həyata keçirməkdə onlara ən böyük maneə olan da elə əksəriyyəti təşkil edən komunizmindən sonrakı şiə xalq və xüsusilə bu xalqın dindar təbəqəsidir.

Azərbaycanda hədəflərinə çatmaq üçün sionist yahudilərin yeganə çıxış yolu xalqı öz əxlaqi, ictimai və dini dəyərlərindən uzaq salmaqdır. Çünki, sionizmlə Azərbaycan arasında müştərək nöqtə yalnız əxlaqsızlıq ola bilər. Bir sözlə, iki cəmiyyəti bir-birinə yalnız şeytani vasitələr birləşdiə bilər.

İsrail, Azərbaycan şiələrini öz hədəflərindən yayındırmaq, onları istədiyi kimi idarə etmək  və onları həqiqi kimliklərindən uzaq salmaq üçün bütün gücünü ortaya qoyub. Bunun üçün də, İsrail Azərbaycanda İslamçılar əleyhinə atılan bütün addımlara nəinki  göz yumur hətta bu ölkədə din və dindarlara qarşı olan represiyanın əsas sifarişçisidir. Habelə, israilin Azərbaycandakı səfirliyinin bir bölməsi də islamçıların işinə nəzarət və müxtəlif proyektlərlə şiəliyi istədikləri kimi idarə etməkdir. Biz bu proyektlərin nələrdən və kimlərdən ibarət olduğuna hələlik toxunmuruq...

Ümumiyyətlə sionist rejimi yarım əsrlik təcrübəsindən anlayıb ki, əgər Qərbi Asiya regionu xalqları arasında öz legitimliyini bərpa edə bilməsə, yaxın gələcəkdə əvəzolunmaz məğlubiyyətə uğraya bilər.

Dünya imperializmi xüsusilə də sionizm öz planlarında xalqların dini hisslərinə xüsusi diqət ayırır və bu məsələni bir meyyar olaraq qəbul edirlər. Bunun üçün də din faktoru  ilə ehtiyyatla davranaraq planlaşdırılmış məqsədə çatmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edirlər. Bu modellərdən biri də “məqsədyönlü referendum”dur. Bu referendumda səsvermə təbii ki, kağızla keçirilmir. Burada əsas meyyar yaradılan hər hansı bir şəraitə və hadisəyə xalqın reaksiyasıdır.  Bu növ referendum iki hissəyə bölnür:

  • Səs-küylü referendum:

 Bu referendumda əsasən cəmiyətin fərdləri üçün əhəmiyyət kəsb edən mövzular seçilir. Məsələn, Azərbaycan məktəblərində və pasportlarda hicab qadağası, müxtəlif bəhanələrdə məscidlərin sökülməsi  bu növ referendumun bariz nümunəsidir. Buna oxşar din əleyhinə olan proyektlər, əslində din əleyhinə atılacaq daha böyük addımlar üçün bir müqəddimədir. Belə çirkin addımların qarşısını yalnız şiələrin əzmi və iradəsi ala bilər. Bu planların qarşısında susqunluq isə, düşmən tərəfindən növbəti hiylələrə razılıq əlaməti kimi dəyərləndirilir.

  • Səssiz referendum:

 Buna pambıqla baş kəsmək də demək olar. Bu elə bir referendumdur ki, onu kəşf etmək və onunla mübarizə aparmaq üçün ilk öncə xalqın məlumat və düşüncə səviyyəsi inkişaf etməlidir. Çünki, məsələni zahirdə xalq üçün faydalı iş kimi göstərirlər amma əslində isə cəmiyyətin ziyanına olan və cəmiyyətin hörmət etdiyi dəyərlərini məhvə sürükləyən mürəkkəb prosesdir. Bu çirkin siyasət isə, əsasən xalqın qəbul etdiyi simalar və təşkilatlar tərəfindən icra olunur.

Azərbaycan cəmiyyətinin məqsədyönlü referendumun hər iki növündən başıuca çıxması üçün, mütləq şəkildə düzgün məlumata,  aydınlatmaya və xalqın uzaqgörənliklərinin artmasına böyük ehtiyac duyulur.

Yahudi QHT-lər

Azərbaycanda İsrailə bağlı olan yahudilərə aid QHT-lər onların sifarişləri əsasında addımlar atırlar. Məsələnin zahiri tərəfi bu ölkədə yaşayan yahudilərin hüquq və mənafelərini təmin etmək olsa da, əslində əsas hədəf məqsədli şəkildə sionitlərin Azərbaycan cəmiyyətinə dərindən nüfuz etməsidir. Bu təşkilatların fəaliyyətləri iki ölkə arasındakı əlaqələr üzərinə hesablandığından və Azərbaycan qanunları çərçivəsində olduğundan onların fəaliyyətinə hüquqi baxımdan heç bir irad bildirmək mümkün deyil. Çünki, söhbət Azərbaycanda milli azlıqların hüquqlarıdan, rəsmi qeydiyyatdan və onlara dayaq olan yahudi lobbisindən gedir.

Qeyri-yahudi QHT-lər

Amma digər tərəfdən də, İsraildə zahiri də batini də  qeyri-yahudilər üçün üçün nəzərdə tutulmuş təşkilat və müəssisələr yaradılıb. Bu təşkilatların fəaliyyəti 10 ili ötməsinə baxmayaraq, Azərbaycanda rəsmi qeydiyyatdan keçməyiblər. Amma öz adamlarının köməyi ilə  Azərbaycanın demək olar ki, bütün hakim dairələrində və güc strukturlarında nüfuza malikdirlər. Çünki, onlar bir çox sahələrdə qeyri-yahudi nümayəndələr tərəfindən təmsil olunurlar.

Sakit referendumun birnümunəsi

Sakit referendumun Azərbaycanda ən bariz nümunələrindən biri qeyri-yahudiləri hədəfə alan “Şahdağ” yahudi təşkilatıdır. Bu təşkilat sionistlərin Azərbaycandakı yuvalarından biri hesab olunur. "Şahdağ" qeyri hökumət təşkilatı 2007-ci ildə İsraildə təsis olunub və 2019-cu ilin ilk günlərindən Azərbaycan Respublikasında da öz ofisini açıb. “Şahdağ” təşkilatının məqsədi bütün mümkün vasitələrdən istifadə edərək Azərbaycan cəmiyyətini israilə yaxınlaşdırmaq və iki ölkə vətəndaşları arasında əlaqəni sıxlaşdırmaqdır. Habelə israillə Qafqaz ölkələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi bu təşkilatın əsas məqsədlərin biridir.
Bu təşkilat barəsində Azərbaycanın sayt və kanallarında heç bir məlumat yoxdur. Amma israilin internet məkanı və TV kanallarında bu təşkilatın əhəmiyyəti və Azərbaycanda İsrailin mənafeyinə necə xidmət etməsi barədə ivrit dilində geniş materiallar mövcuddur. Təşkilatın rəisi və təsisçisi, 1961-ci ildə Oğuz rayonunda anadan  olmuş milliyətcə yəhudi olan Elxanan Raziel (אלחנן רזיאל)  adlı sionistdir. Elxanan Raziel işğalçı sionist rejimində media sahəsində çalışır və Likud Partiyasında mərkəzi komitənin üzvüdür.

Bir sözlə İsrail sionist rejimi Azərbaycan Respublikasında xərçəngvarı nüfuz dairəsini genişləndirmək strategiyası çərçivəsində hökumətdən və rəsmi orqanlardan əlavə xalq arasında özünə yuva quraraq xalqı daxildən  məhv etməyə çalışır. Sonda bir daha qeyd edirəm ki, Azərbaycan xalqının bu barədə məlumatlanmasına böyük ehtiyac duyulur.

Şafaqna

 

Bu bölmədə