İrana qarşı nifrət haradan və kimlər tərəfindən yaradılır?

İranda 1979 İslam İnqilabından sonra Ayətullah Xomeyninin əmri ilə ölkədəki bütün Mason Təşkilatlarının bağladılması və bu təşkilatlara üzv olan bütün Masonların edamı fətvası verildi.

Beləliklə İranda olan yerli və xarici bütün masonlar edam olundu.Bu məsələdən sonra İsraildəki "Head Organization of the World Freemasons " (Dünya azadmasonlar təşkilatı) İrandan və iranlı Ayətullahlardan (din alimləri) qisas alacaqlarına dair and içərək bəyanat yaydılar. Həqiqətən də 79-cu ildən başlayaraq Dünya birliyinin İrana qarşı sərt mövqeyi, iqtisadi sanksiyalar İranı məhvə doğru aparmaq üçün masonların həyata keçirdiyi strategiyadır.

İsrailin dövlət inancı Siyonizmə görə Yəhudilər Rəbbin övladları və bəşəriyətin arasında ən yüksək millətdirlər belə ki bütün dünya xalqları onlara qul olmalıdır. Təhrif olunmuş Tövrata muraciət etdikdə orada yazılmış ayələri oxuyuruq:"Ey İsrail Övladları Ayağınızın basdığı hər torpaq sizin olacaq. Rəbb Tanrı sizin arxanızdadır. Sizin heybətinizdən bütün millətlər qorxuya düşəcək" (Təkvin bölümü 1)

Əlbətdə siyonist ideologiyasında olan Rəbb inanci bizim inancımızdaki Rəbbimiz Allah deyil. Siyonizmdəki Rəbb həmin tək göz Dəccaldır ki Siyonist Yəhudilər ona qulluğu qəbul edib və bir gün onun zühur edib dünyanı idarə edəcəyinə inanırlar. Masonik işarələr tək göz piramida və.s həmin Dəccalizm inancından yaranıb. Onlar tək göz dəccalı "Hər Şeyi Görən Tanrı" adlandırırlar. Orta şərqdə İsrailin rəsmi şəkildə əleyhinə olan yeganə Dövlət İrandır. İran Böyük İsrail dövlətinin qurulması və dünyanın qərb ideologiyası altında qloballaşması üçün böyük maneə olduğundan, İsrailin bütün cəhdləri əvvəla İranı yaxud İrandaki İslam hökumətini çökərtməkdir. Çünki İslam hökuməti devrildikdən sonra bütün orta şərq İsrailin ovcunda olacaq və bundan sonra İsrailin qarşısında heç bir güc tab gətirə bilməz. Bir vaxtlar Türkiyənin Baş Naziri olmuş Nəcməttin Ərbakan İrana etdiyi rəsmi ziyarətdə, mətbuat konfransında iranli rəsmilərə İsrail barədə diqqətli olmağı söyləmişdir. Öz xatirələrində Ərbakan İsrail rəhbərlərindən birinin ona xəritədəki İsrail ilə qəlblərindəki İsrail dövləti arasında böyük fərq olduğunu söyləməsini demişdir.Ərbakan ondan qəlbinizdəki İsrail necədir sualına, həmin israilli siyasətçinin cavabı İraqdan İskəndəriyyə çayına qədər olan torpaqların hamısının İsrail torpağı hesab etdikləri olmuşdur.Ərbakanın bu çıxışı youtube.com internet portalında da var. 

İranı hərbi yolla hücum edərək məhv etməyin qeyri mümkün olmasına görə onu məhv etmək üçün başqa yollara əl atılıb. Məsələn digər müsəlman ölkələrdə İranın nüfüzunu düşürmək,iqtisadi sanksiyalar qoyaraq İran neftinin və İran istehsalı olan hər bir əmtəənin israil və amerika tabeçiliyində olan ölkələr tərəfindən alınmasına qadağa qoyulması və bu yolla İranı iqtisadi baxımdan zəiflədərək nəticədə xalqın qiyam etməsinə səbəb olmaq. Daha sonra İranda irqçilik yaradaraq millətlərin aldatmaq yolu ilə ayağa qaldırmaq, lakin bu cəhd uğursuz olub. Bu cəhd İranda uğursuz olsada, Azərbaycanda İranı özünə təhlükə bilən bəziləri üçün anti iran təbliğləri uğurlu alınıb. Məsələn ən böyük yalan təbliğlərdən biri İranda yaşayan Azərbaycanlılara zülm olunması və İran dövlətinin azərbaycanlıları "heç kim" hesab etməsidir. Belə olan halda sual yaranır əgər İranda yaşayan Azərbaycanlılar "heç kim" hesab olunursa nə üçün İranın Ali dini Lideri azərbaycanlıdır? Elə bir məqama sahibdir ki İranda bütün dövlət strukturları hətta Prezident onun əmrinə bağlıdır. İran parlamentinin 100 nəfəri azərbaycanlı millət vəkilləridir. Halbuki öz ölkəmizdə dövlət başında olanların əsil kökü hansı millətdən olduğu dəqiq bilinmir. Başqa bir iddia budur ki guya azərbaycanlılara ana dilində təhsil verilməyib lakin ermənilərə erməni dilində məktəb açılıb. Halbuki həmin ərazilərdə nəyinki Səfəvilər dövrundən hətta daha əvvəldən bəri təhsil farsca olub və farsca formalaşıb. Bunu görmək üçün tarixə baxmağımız yetər. Məsələn türk mənşəli Eldənizlər dövlətində yaşayan Nizami Gəncəvi nə üçün əsərlərini farsca yazıb? Fars əsarətində idik? Yox, Eldənizlərdən əvvəl fars əsarətində olmuşduq? Yenə də yox. Bəs nə üçün farsca? 

İranda təhsil, elm farsca formalaşıb inkişaf edibsə nə üçün Eldənizlər dövründə, Səfəvilər dövründə, Əfşarlar dövründə, Qacarlar dövründə türkcə təhsil almayan xalq indi türkcə təhsil almalıdır? Axı bu savadsızlığa gətirib çıxaracaq. Çünki qədimdən bəri elmin farsca və ərəbcə öyrənilməsi öz bəhrəsini verdiyi halda, Türkiyə və Azərbaycanda elmi türk dilində mənimsəməyə başlayandan bəri qədimdə olan irəliləyişlərdən heç bir əsər əlamət yoxdur. Elə ona görə də öz ölkəmizdə, Türkiyədə insanlar təhsili ingiliscə, almanca , rusca almağa üstünlük verirlər. Necə olur bu sizi narahat etmir, amma tarix boyu farsca təhsil alanların indi İslam Respublikası dövründə farsca təhsil almaları sizi narahat edir? Onu da qeyd edək ki, İranda yaşayan türklər əgər farsca təhsil alib oz sahələrində bizdən də yaxşı mütəxəssis olurlarsa biz nə haqla, hansı savadla, hansı elmimizle İranın işinə qarışıb sən təhsili türkcə et deyə bilərik? Onlar da qayıdıb cavab versinlər ki təhsili turkcə edib xalqımı sizin xalqın günunə salım? Sizin təhsiliniz az qala 30 ildir turkcədir, bu otuz ildə nə edə bilmisiz ki? 

Ümumiyyətlə İranda türklərin içərisində çox az bir hissə guya türkcə davası edir, əslində onların davası türkcə yox əlifba davasıdır, İranda türk dilində çap olunan müxtəlif kitabların, jurnalların ərəb əlifbası (fars əlifbası əslində elə ərəb əlifbasıdır, əlavə 3-4 hərf var) ilə yox, latın əlifbası ilə çap olmasını istəyirlər. Sözsüz ki İran da bunu heç vaxt qəbul etməz. Niyə görə İran ərəb qrafikasını latın qrafikası ilə əvəz etməlidir? Latın qrafikası məgər türklərə məxsusdur yoxsa türklər tarix boyu latınca yazıblar? Halbuki bizim özümüzdə, Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə əlifbamız ərəb qrafikası ilə idi. 

Bəli İranda erməni məktəbləri var, bunun səbəbi İranda yaşayan ermənilərin dini azlıq sayılmasıdır, yerli əhali yox. Orada yaşayan müsəlman gürcülərin ayrıca məktəbləri yoxdur, çünki müsəlmandırlar. İranda yaşayan türklər də İranın yerli müsəlman əhalisi sayılır. İrandakı ermənilərin İrandakı türklər qədər hüquqları yoxdur. Məsələn parlamentdə neçə nəfər azərbaycanlı olar deyə məhdudiyyət yoxdur, amma erməni deputatlarda isə məhdudiyyət var. Erməni məktəbini misal göstərib ordakı azərbaycanlıların da belə bir məktəblərinin olmasını istəmək, həmin azərbaycanlıların ermənilər kimi hüquqlarının məhdudlaşdırılması deməkdir. Çünki ermənilərdə olduğu kimi məktəb açılması üçün gərək İranda yaşayan türklər də milli azlıq hesab edilsin. Bəzilərinin ağız dolusu bəhs etdiyi erməni məktəbləri İranda heç də erməni məktəbləri adlandırılmır. Bu məktəblərdə müəllimlər əsasən iranlılardır və erməni dili dərsləri isə həftədə bir dəfə olur. Həmin məktəblərdə yalnız tarix , ədəbiyyat və din dərsləri erməni dilində verilir. Ümumən erməni məktəbləri haqda onu deyim ki nəyin ki İranda hətta Türkiyədə (16), Misirdə, ABŞda (20-dən çox), Kanadada(6), Fransada, Argentinada, Avstraliyada və s. ölkələrdə erməni universitetləri və məktəbləri var. Bundan başqa türklər özləri məktəb açsa, türk dilinin tədrisini təşkil etsə dövlət buna mane olmaucaq. Əksinə, İran İslam Respublikasının Konstitusiyası buna icazə verir və bu hüquqları təmin edir. Dövlətin özü də imkan dairəsində bu işi dəstəkləyir. Heç kimə sirr deyil ki türklər yaşadığı ərazilərdə dərslər türkçə keçirilir, sadəcə kitablar farscadır, çünki dövlət proqramı bütün ölkədə eynidir. Buna əlavə olaraq qeyd edək ki İranda türkdilli əhalinin qazetləri, jurnalları, kitab nəşriyyatları, radioları, saytları və TV-kanalları var. Ümumiyyətlə İranda 200-ə yaxın mətbu orqan Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərir. 

2-ci yalanlardan biri orta şərq millətlərinə məsələn Azərbaycana "Bütöv Azərbaycan" vədi, İranda və Türkiyədə yaşayan Kürdlərə "müstəqil Kürdistan" dövləti vədi. Ərəblərə "Farslar sizin üzərinizdə hökmranlıq etmək istəyir" yalanı. Bütün bu vədlər, xalqların İran dövləti ələyhinə qiyam qaldırması üçündür və şübhəsiz İsrail öz məqsədinə çatdıqdan sonra nəinki bütöv Azərbaycan yada müstəqil kürdüstan qurulacaq əksinə bütün dünya ölkələri İsrailin tabeçiliyinin altına keçəcək. Masonların kitabı Kabbalaya əsasən dünya qloballaşdıqdan sonra yəni bütün dünya ölkələri birləşib böyük və vahid bir dövlət olduqdan sonra, paytaxtı Yerusalim olan bu dövlətin rəsmi dili İbrani, rəsmi dini isə Dəccalizmdir.

Yəqin ki çoxlarınız paytaxtda gəzərkən metrolarda,binalarda masonik simvolların olduğun görmüsüz. Bu işarələr hər yerdədi.Bu cür işarələrin olduğu bir ölkənin televizor kanallarının İran ələyhinə hər gün propaqanda aparması çox normaldır. Əlbətdə bu ideologiyaya görə bütün dünya dilləri, dinləri məhv olmalıdır. Siz elə güman edirsiz yalnız İslam təhlükə altındadır. Yalnız müsəlmanlar öldürülür? Yalnız Qurani Kərim yandırılır? Xeyr. Xristianlığın günü gündən necə məhv olduğunu yazmaq istərdik lakin mətnin həcmi buna icazə vermir. Əlbətdə saf və axmaq orta şərq millətlərinin uzaq görən olmaması onları məhvə doğru aparır. Halbuki bütün dünya masonlardan,dünyanı idarə edən siyonist Rotşild və Rokferlər ailələrindən xəbərdardır. İrandan başqa hamı susur. Son illərdə xalqımızın beyninə uydurma "FARS DÜŞMƏNDİR" şüarını yeritmək istəyənlərdən nə üçün belə bir qənaətə gəldiklərini soruşduqda cavabları, "İran Təbrizi işğal edib" sözüdür. Əvvəla bu gülünc sözə cavab verməzdən əvvəl ilk sualımız budur. Nə oldu birdən birə Təbriz yadınıza düşdü? Heç bundan qabaq İran Azərbaycanlıları yadınızda deyildi. Siz hansı milliyətçilikdən danışırsız bir haldakı Qarabagı özünüz vaxtı ikən satdız. Öz ölkənizin torpaqlarını qoruya bilmədiyiniz üçün başqalarını günahlandırmaq alçaqlıqdır. Lakin Güney Azərbaycan yalanına gəldikdə isə avam kütlə üçün çox gözəl və mükəmməl hazırlanmış Məlikməmməd nağılıdır deyə bilərik. Onsuzda xalqımızın 60% savadsızdı,öz tarixindən xəbərsizdi,kitab oxumağı sevməyən onun bunun ağzından çıxan hər sözə inanan bir xalqı aldatmağa nə var? Güney Azərbaycan necə İran tərəfindən işğal ola bilərki bir halda Səfəvilər dövründən bəri biz farslarla vahid İran adlı böyük dövlətdə yaşamışıq. Elə bir dövlətiydi ki əhatəsi Qafqazlardan Bəhreynə kimidir. 

Türkmənçay və Gülüstan muqavilələri isə Qacar şahlarının dövründə imzalanıb. Çar Rusiyası həmin vaxtlar İranın şimal torpaqlarını işğal edərək, Qafqazı İrandan ayırdı. Adı çəkilən muqavilələr də Qaçarlar ilə Rusların arasında imzalanıb hansı ki Qacar şahları türk olublar. İndi hansı haqla biz farsların bizi böldüyünü deyə bilərik. Halbuki farsların özünə türklər rəhbərlik edib və edir. Uzun sözün qısası anti-İran propaqandaların hamısı,ümumiyətlə bütün bu addımlar İranın dünya birliyinin gözündən düşməsi, İranafobya və İrana qarşı düşmənçiliyin yaranması və beləliklə İranın hazırki hökumətinin çökməsi üçün qurulmuş planın hissələridir. İranda İslam Dövlətindən əvvəlki Şah rejimini hamı dəstəkləyir və sevirdi. Bütün Dünya İranı tərifləyirdi. Nə oldu İranda İslam inqilabından sonra İran birdən birə pis ölkə oldu? İran ki həmin İrandı.Sadəcə dövlət həmin masonlara qul dövlət deyil. Demək olar ki orta şərqdə Livan,Suriya və İraqdan başqa bütün müsəlman ölkələri İran ələyhinədir. Elə buna görədə adı çəkilən hər üç ölkə bu gün xaos vəziyətindədir. Bu ölkələrin vəziyəti barədə artıq yazıya düşünürəm ki ehtiyac yoxdur. Sonda Allahdan İmam Zamanımızın(a.f) tezliklə zühür etməsini istəyir və onun paytaxtının İraqın Kufə şəhəri olan dövlətinin qurulmasını arzu edirik. Biz yalnız onun Rəhbərlik etdiyi ölkədə yaşamağı arzulayırıq.

Vəssəlamun aleykum. 

Bu bölmədə