İmam Həsənin (ə) strategiyası və onun sülhünü qaçılmaz edən son səbəblər

Ayətulla əl-Üzma Seyid Əli Xameneinin "250 yaşlı insan" kitabından çox mühüm və maraqlı bir hissə:

"İmam Həsənin (ə) sülhündən sonra görülən çox mühüm iş Şiə düşüncəsini genişləndirmək, zalım Əməvi şahı tərəfindən təzyiqə məruz qalan bu qrupu nizama salmaq idi. Bu qrup indi Əməvi şahının zalım iqtidarı və məruz qaldığı təzyiq səbəbindən daha da fəallaşa bilərdi. Həmişə belədir: təzyiq və repressiya mütəşəkkil qüvvələri parçalamaq yerinə onların daha da bərkiməsinə və genişlənməsinə bais olur.

İmam Həsənin (ə) strategiyası və onun sülhünü qaçılmaz edən son səbəb bunlar idi:

1) etimadlı və prinsipial Şiə qüvvələrini toplamaq,

2) onları Əməvi hakimiyyətinin amansız antişiə əməliyyatlarından qorumaq,

3) məhdud, lakin dərin dairədə əsl İslam təfəkkürünü yaymaq,

4) potensial qüvvələri cəlb edib şiələrə qatmaq,

5) münasib fürsət gözləmək və nəhayət,

6) zamanında hərəkətə keçib cahil Bəni-Üməyyə quruluşunu dağıtmaq,

7) İslam və Əli (ə) quruluşunu yenidən bərpa etmək".

("250 yaşlı insan", On üçüncü fəsil: Gizli təşkilat)

Bu bölmədə