Atatürkün Azərbaycana qarşı xəyanəti və Xəlil paşanın AXC-ni aldatması

 Bu tarixi faktları dünya və həmçini Türkiyə tarixçiləri təsdiq edir. 

Bu bölmədə